VAASAN VOIMA-VEIKOT

Vaasan Voima-Veikot (VVV) är en brottningsklubb som grundades 1931. I år 2021 firar vi 90-årsjubileum.

Under de senaste åren har Voima-Veikot varit starkt engagerade i att uppfostra yngre brottare, med framgångsrika resultat. Vår klubb har idag totalt 100 aktiva brottare på olika nivåer. Vi har sex olika grupp nivåer: tävlingsgrupp, utvecklingsgrupp, brottningsskolan, småtting-gruppen. stoja-gruppen och en grupp för konditionsbrottare. Vår klubb ligger i Orrnäs befolkningsskydds lokaliteter och du kan registrera dig antingen via webben eller direkt till tränarna. Du är välkommen att bekanta dig med våra träningar samt aktivt delta i aktiviteterna i vår klubb.

Vi erbjuder ditt barn möjligheten att delta i de mångsidiga aktiviteterna vår klubb kan erbjuda – samtliga stödande god självkontroll och stark självkänsla. Vi hoppas att ni som förälder, för er del, kommer att stödja och uppmuntra ert barns värdefulla hobby.

Våra aktiviteter bygger på frivilligt (volontär) arbete och kärlek till sporten.

GRUPPER

För föräldrarna

Ditt barn utövar en mångsidig idrottsgren hos oss. Vår klubb vill vara med och stödja och vägleda ditt barns utveckling. Förutom det mångsidiga idrottandet betonar vi även fostrandet i vår verksamhet. Vi vill vara med och fostra ditt barn till en atletisk och frisk person med god självkänsla. Vi vill delta i och bistå detta utmanande mål med dig och skolan.

I våra träningar eftersträvar vi utveckling genom idrottande.

Vi eftersträvar en positiv atmosfär. Vi vill att ditt barn ska uppleva träning som glädje. Vi sporrar ditt barns positiva utveckling, och erfarenheter av framgång vilket stöder utveckling av självkänslan.

Vi erbjuder ditt barn möjligheten att delta i aktiviteterna i våra grupper på många olika sätt – det är så vi vill utveckla ditt barns egna självkänsla.

Vi lär oss ta hänsyn till andra och fungera såväl i grupp som individ.

Vi hoppas att ni föräldrar för er del kommer att stödja och uppmuntra ert barns värdefulla hobby. Vi välkomnar dig att besöka våra träningar och aktivt delta i aktiviteterna i vår klubb.

Våra aktiviteter bygger på frivilligt arbete och kärlek till sporten. Vi finansierar vår verksamhet till stor del genom driftavgifter som vår klubb samlar in och med hjälp av talkoarbeten som vår klubb organiserar, där vi även hoppas att föräldrar deltar aktivt.

Stoja-gruppen

Vaasan Voima-Veikkos stoja-gruppen är avsedd för 3-5-åriga barn. I denna grupp deltar barnet tillsammans med föräldern, så den här gruppen är ett bra sätt även för föräldern att träna. Gruppen övar bl.a. smidighet, balans och naturligtvis även styrka. Lekliknande övningar riktade till barn utvecklar också samspelet mellan barnet och föräldern. Allt du behöver för träningen är träningskläder, inneskor och en egen dricksflaska. Föräldern bär också träningskläder. Gruppen passar både flickor och pojkar. Du kan registrera dig antingen via registreringsformuläret på webbplatsen eller direkt till tränaren. Nya brottare kan pröva på gratis två (2) gånger.

Tid: sö 10:00-11:00

Kostnad per termin är 65€.

Småtting-gruppen

I småtting-gruppen brottas barn i 5-7 år åldern. Gruppen övar smidighet, rörlighet, muskelkondition och snabbhet. Vi lär oss de grundläggande rörelserna i brottning. Allt du behöver för träning är träningskläder, inneträningsskor och en egen dricksflaska. Gruppen passar både flickor och pojkar. Du kan registrera dig antingen via registreringsformuläret på webbplatsen eller direkt till tränaren. Nya brottare kan pröva på gratis två gånger.

Tid: sö 11:00 – 12:00

Kostnad per termin är 65€.

Brottningsskola

Brottarskolan är avsedd för pojkar och flickor i åldern 7-12 år. Gruppen övar mångsidiga övningar både fysiskt och motoriskt, samt grunderna i brottning. Denna grupp är också lämplig för dem som inte har någon tidigare erfarenhet av brottning. Målet är också att bekanta sig med brottningstävlingar, och mer erfarna brottningsskolelever deltar redan i tävlingar. Behövlig utrustning är en t-shirt, tröjor, brottningsskor eller inomhusskor och en vattenflaska. Du kan registrera dig antingen via registreringsformuläret på webbplatsen eller direkt till tränaren. Nya brottare kan delta/pröva gratis två gånger.

Tid: må och on 17:00-18.00

Kostnad per termin är 85€.

Utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen omfattar ca. 10-14 år gamla pojkar och flickor. Träningarna består av en mängd olika muskelstyrka-, koordination- och kroppshanteringsövningar. Träningarna inkluderar även mer djupgående tekniska aspekterna av brottning. Träningen är planerad och gruppen deltar målmedvetet i tävlingar i sin egen åldersgrupp enligt tävlingskalendern.

Tid: må och on 18:30-20:00, to 19:00-20:45

Kostnad per termin är 120€.

Tävlingsgrupp

Medlemmarna i tävlingsgruppen deltar aktivt i tävlingarna i sin åldersgrupp och målet är att nå framgång. Brottarna är högstadieelever och äldre. Tävlingsgruppens medlemmar tränar enligt det träningsprogram som coachen utarbetat.

Tid: må och on 18:30-20:00, to 19:00-20:45

Kostnad per termin är 120€.

Konditionsbrottning

Konditionsbrottning är en vuxen grupp där man tränar tillsammans och var målet är att utveckla sig själv.

Tid: sö 18:00 – 19.30

Kostnad per termin är 100€.